KUNG FU TO’A BULGARIA MARTIAL ARTS ACADEMY
Header Teaser Custom Text

KUNG FU TO'A BULGARIA MARTIAL ARTS ACADEMY & INTERNATIONAL COMMANDOS ACADEMYМАК-международна академия командос обявява прием за курсанти мъже и жени на възраст 18-35г. психически и физически годни за обучение 3-та бойна степен командос – спецназ подготовка включваща – изготвяне на индивидуална подготовка и покриване на физическите нормативи при кандидатстване в системата на МВР МО и спец.службите ,МАК-международна академия командос е лицензиран учебно тренировъчен център за професионална командос-спецназ подготовка – специализиран ръкопашен бой СРБ,обучение по прецизна и динамична стрелба с късо нарезно оръжие, хвърляне на нож и бойна пластина, АК-47 разглобяване и сглобяване на автомат калашников, тактическо придвижване и комбат стрелба, специална полицейска тактика,тероризъм и антитероризъм ,правна подготовка и неизбежна отбрана , оцеляване в дивата природа,права на гражданите и полицията,долекарска медицинска помощ. www.makbg.com gsm 0887040404Завършилите успешно курса ще имат възможност за основателно предимство при кандидатстване за работа, изискваща придобитите и усъвършенствани умения, залегнали в учебната програма на курса /МВР, БА, НСО, спец. служби.Издържалите успешно заключителните изпити, получават Свидетелство, Сертификат, членска карта на Академията /МАК/ на български и английски език и реверна значка за преминато обучение с придобиване на квалификация по учебната програма – /3-та бойна степен/ на командос подготовка.

Публикувахте от Kung Fu To'a Academy в 2 юли 2017 г.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Find us on Facebook