Пътят на Кунг Фу стилът То’А
 

При овлядяването на Кунг Фу То’a всеки практикуващ трябва дя премине през 7 дома, които се наричат майга (maigah). Те са разклонения на учението То’a. Само една майга се занимава с познанието за тялото, а останалите – са насочени към познанието за духа.

1-ва Майга
Факултет на Тялото

Първата майга изцяло е Физиология (наука изучаваща жизнените процеси) и движения на тялото. Включва 73 000 техники, форми и други движения, достигащи до предела на човешките възможности. Обучението започва с бял колан и завършва с черен. То има следната последователност:

Белият колан символизира празнотата на белия лист хартия, на който започваш да пишеш. Това ниво има 7 хата (khat) или форми включващи бойни техники:
1. Анатоа (Anatoa)
2. Атадо (Atado)
3. Суто (Sooto)
4. Самсамае (Samsamae)
5. Маяна (Mayana)
6. Куана и Веста Маяна (Kuana and Vesta Mayana)
7. Ваймабато (Vaimabato)
Следващият по старшинство е зеленият колан. След усвояването на 7-те хата, възелът на колана се променя и степента на развитие е отразена върху горната дреха, като цветът й се променя от черен в червен. Смяната на цветовете на колана и дрехите символизират промените настъпващи при развитието на тялото. Следват 11 хата до преминаването към кафяв колан.
Кафявият колан има 18 хата за усвояване. Неговият цвят символизира израстването на всяко растение от малкото семе и опита, натрупван при този растеж.

Последният колан е черният. На това ниво ученикът самостоятелно създава 3 хата или форми, които е длъжен словесно да обоснове и защити пред 11-членна комисия, състояща се единствено от носители на черен колан или на кунг-фу майстори. По такъв начин става получаването на черния колан.

Идеята за цветовете и пътя на тяхната промяна е заимствана от поемата на Мевлана. В нея той казва: „Бях суров, изпекох се и се запалих…“, всичко това символизира уменията и опита, които се натрупват по време на обучението.
При изучаването на 1-вата Майга учениците променят и названията си в следния ред:
1. Хамрах (Hamrah) -един от всички
2. Рахдан (Rahdan) -този, който познава пътя
3. Рахбан (Rahban) -този, който познава и се грижи за пътя
4. Джаханбан (Jahanban) -този, който се грижи за света
5. Рахбар (Rahbar) -водача, учителя или майстора

2-ра Майга

Тази Майга се занимава с човешкото познание. Силата на мисълта, търсенето на причините и последствията в различните обществени науки – физика, математика, химия, както и взаимодействието им с битието от първия момент на живота до сливането на човек с вечността.

3-та Майга

Тя е свързана с психологията. Тази майга предлага начини и помага на хората като ги води към познаване на реално същесвуващите неща, феномени и явления.

4-та Майга

Тя е свързана с лечението, което включва някои традиционни ирански и китайски методи. Този път се поема от тези, които искат да служат на човечеството.

5-та Майга

Тя помага да се надникне в познанието. Нарича се още практическа философия. Нейната идея е „непотърсеното ще остане невидяно….. погледни за да видиш”.

6-та Майга

Тя обедининява тялото и душата в едно. Тя внушава, че човекът е шедьовър на света и е най-добрата космическа форма. Човешкото съзнание като време е безвремие т.е. то е необятно.

7-ма Майга

Седмата Майга засяга непознатият свят отвъд човешкия живот. Показва как може да се достигне до извора на човешкото сътворение и как да се преодолеят ограниченията на човешкото съзнание.

При изучаването и навлизането в различните Майга на Кунг Фу То’a не се изисква строга последователност. Тяхното овладяване обаче е единствения път за достигане на съвършенство и майсторство в Кунг Фу То’a.

Find us on Facebook