Index
News & Events
Forum
Galleries
Video
Friends
Partners [NEW]

Calendar of

Events for 2010


Int. KF Federation
IKF Representatives
IKF Officials
IKF Masters

Kung-Fu To'a

Founder
History
Levels
Philosophy

Physiology & Energy
Masages
Hand Techniques
Leg Techniques
Jump Techniques
Why Kung Fu To'a
Persia
Persian Language
Book

Contact Us

Join Us!
BBC


International Kung Fu Federation

 
ФИЛОСОФИЯ
 

Енергия и вълнови отпечатъци в Кунг Фу ТО'А
Човешкото тяло в космическото магнетично поле.
Разумът - господар на тялото.

Целта на Кунг Фу ТО'А е да се достигне по-високо ниво на енергия и баланс чрез серия от мисловни и физически техники. Всяка емоция и всяко движение се трансформират в сигнал, който се изпраща до нашия мозък, след което се изпълнява на базата на нашия личен опит и усещания.
Кунг Фу ТО'А се основава на науката, което ни отвежда далеч от носенето в безсмислена посока, и към управляемото тяло и разум по един динамичен начин на живот. За нас е естествено да даваме приоритет на нещата, които чувстваме и които се появяват в ума и тялото ни. След като преминем през нивата на Кунг Фу, ние значително променяме приоритетите си. Отдаваме значение съзнателно и несъзнателно на сложните и позитивни сигнали, които получаваме. Достигайки това ниво, означава, че човекът ще се самоосъществи в една по-уникална и точна посока. Първия знак за този процес е да "извършваш техниките си спонтанно без намесата на мисълта". Това е основната концепция за медитация и концентрация по време на тренировка. Кунг Фу е въпрос, който включва излизане отвъд физически и духовни граници, разбиране на езика на тялото и преодоляване на препятствия, да достигнеш скритата сила вътре в теб. Тялото се деформира под силата на космическата гравитация. Ние се учим как да постигаме хармония между нашето тяло и природата, и накрая и с гравитацията, която е около нас. За да постигнем това, всички нива на Кунг Фу ТО'А са базирани на специфични геометрични форми.
Активността на клетките и тъканите генерира електрически полета, които могат да бъдат регистрирани върху човешката кожа. Законите на физиката гласят, че всяко електрическо поле генерира кореспондиращо магнитно поле в заобикалящия ни космос...

НАПРЕД >>