Index
News & Events
Forum
Galleries
Video
Friends
Partners [NEW]

Calendar of

Events for 2010


Int. KF Federation
IKF Representatives
IKF Officials
IKF Masters

Kung-Fu To'a

Founder
History
Levels
Philosophy

Physiology & Energy
Masages
Hand Techniques
Leg Techniques
Jump Techniques
Why Kung Fu To'a
Persia
Persian Language
Book

Contact Us

Join Us!
BBC


International Kung Fu Federation

 
PERSIAN LANGUAGE

Часовете по персийски език се преподават от Мастър Теймур Джафари, инициатор за въвеждането като един от чуждите езици в 144 СОУ "Народни Будители" (в ж.к. Младост 3 - карта).
За повече информация можете да се обадите на телефон 0885138210 или да ни пишете на електронната ни поща на адрес: gongtoa@gmail.com

Master Teymour Jafary is teaching persian language in 144 SOU "Narodni Buditeli" - a school in Mladost, Sofia. For more information, please call to +359885138210 or contact us by e-mail at: gongtoa@gmail.com

International Kung Fu Federation