KUNG FU TO’A BULGARIA MARTIAL ARTS ACADEMY
Header Teaser Custom Text

Воините не са способни на съчувствие, защото те не изпитват съжаление към самите себе си. Без движещата сила на самосъжалението съчувствието губи своя облик и се разпада. — Нима искаш да кажеш, че воинът е всичко сам за себе си? — В известен смисъл — да. За един воин всичко започва и завършва с него самия, въпреки това неговият контакт с абстракта го заставя да преодолее чувството си за лична значимост. После Азът става абстрактно понятие и се изпарява.

Публикувахте от Kung Fu To'a Academy в 5 юли 2017 г.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Find us on Facebook